เช็คราคาสินค้า กรอกชื่อสินค้า รุ่น โมเดล

สวัสดีค่ะ ท่านผู้มาเยือน

สมัครสมาชิกใหม่

หน้าแรก > อื่นๆ > ประกันภัย > ประกันสังคม/ประกัน อื่นๆ > บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย(ประเทศไทย) จำกัด ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

เช็คราคา บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย(ประเทศไทย) จำกัด ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ราคาถูกสุด

11 บาท

ราคาเฉลี่ย:11บาท
ช่วงราคา:11 ถึง 11 บาท


ร้านถูกสุด ซี&เอ็น อินชัวรันส์ เซอร์วิส /จากทั้งหมด 1 ร้าน
วิจารณ์
(0)
 เขียนวิจารณ์
ขอลงขายด้วยคน เสนอราคาขาย
รายละเอียดสินค้า
สำนักงานตัวแทน C&N Insurance Service ร่วมกับ บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย(ประเทศไทย) จำกัด (AIG) มีความยินดีขอเรียนเสนอการประกันอุบัติเหตุการเดินทางแผนประหยัดสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน ซึ่งให้ความคุ้มครองท่านในระหว่างการเดินทาง, ท่องเที่ยว, ทัศนะศึกษา, เข้าค่ายลูกเสือ, แข่งขันกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองและผลประโยชน์ดังนี้
(กรณีการท่องเที่ยวเดินป่าขอพิจารณาเป็นราย ๆ ไป และจะต้องมีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยอีก 5 บาทจากเบี้ยประกันภัยปกติในแต่ละแผน)

1) ความคุ้มครองและทุนประกัน
แผน A
แผนความคุ้มครอง A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100, 000 200, 000 300, 000 400, 000 500, 000 700, 000 1, 000, 000
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ/คน 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000
เบี้ยประกันภัยต่อ/วัน/คน 10 14 20 25 31 42 59

แผน B
แผนความคุ้มครอง B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
1.การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน 100, 000 200, 000 300, 000 400, 000 500, 000 700, 000 1, 000, 000
2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ/คน 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000 100, 000
3.ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000 50, 000
เบี้ยประกันภัยต่อ/วัน/คน 13 17 23 28 34 45 62
หมายเหตุ เบี้ยประกันภัยยังไม่รวมภาษี 7% และอากร 0.4%
2) ระยะเวลาความคุ้มครอง
การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองต่อ อุบัติเหตุทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย ในระยะเวลาการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุ้มครองตั้งแต่เริ่มตามหมายกำหนดเดินทางจนสิ้นสุดหมายกำหนดการเดินทาง ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้กรมธรรม์
3) ข้อตกลงคุ้มครองและผลประโยชน์การชดเชย
3.1) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
การประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากความบาด เจ็บของบุคคลผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอกร่างกายของบุคคลผู้เอาประกันโดยอุบัติเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง และทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้
3.1.1 การเสียชีวิต
ถ้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นผลให้บุคคลผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
3.1.2 การสูญเสียอวัยวะและสายตา
ถ้าความเจ็บที่ได้รับ ทำให้บุคคลผุ้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ดังนี้:
100%ของจำนวนเอาประกันสำหรับแขน 2 ข้าง หรือขา 2 ข้าง หรือตา 2 ข้าง
100%ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับแขน, ขา และตา ส่วนละ 1 ข้าง ตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป
60%ของจำนวนเงินเอาประกันสำหรับแขน 1 ข้าง หรือขา 1 ข้าง หรือตา 1 ข้าง
3.2) ค่ารักษาพยาบาล (Accident Medical Expense)
บริษัทจะชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่บุคคลผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงไม่เกินจำนวนจริงสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในระยะเวลาการเดินทาง
3.3) ผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บของบุคคลผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง และในความเห็นหรือคำแนะนำของแพทย์ผู้ทำการรักษาเห็นควรเคลื่อนย้ายบุคคลผู้เอาประกันภัยไปรับการรักษา หรือไปยังสถานที่อื่นเพื่อการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรือเพื่อนำบุคคลผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศภูมิลำเนา
4. ข้อยกเว้น
การประกันดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีเกิดความเจ็บป่วยทางร่างกาย เช่น การติดต่อของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
อาการไส้เคลื่อน ไส้ติ่ง การทำร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการคลอดก่อนกำหนด, การแท้งบุตร หรืออาการแทรกซ้อนที่เกิดจากการตั้งครรภ์, การภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท การจลาจลหรือนัดหยุดงาน ขณะที่ผู้เอาประกันตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุราหรือยาเสพติด ขณะที่ผู้เอาประกันขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
5. กำหนดอายุของผู้เอาประกัน
1. บุคคลผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1-85 ปี เท่านั้น
2. บุคคลผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 71-85 ปี สามรถเลือกซื้อทุนประกันภัยสูงสุด ไม่เกิน 500, 000 บาท(แผนA5 และ B5)
3. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ ต่อ 1 กรมธรรม์ 260 บาท (ยังไม่รวม ภาษี 7% อากร 0.4%)
4. ไม่จำกัดจำนวนผู้เอาประกัน

ชื่อร้าน วิธีชำระเงิน/หมายเหตุ ราคาขาย

ไม่เรียงตามราคาถูก

ค่าส่ง ร้าน
แต้มสะสม
สต็อค หน้ารายละเอียด
อัพเดทเมื่อ
ร้าน:ซี&เอ็น อินชัวรันส์ เซอร์วิส

ซี&เอ็น อินชัวรันส์ เซอร์วิส

ติดต่อ: คุณนิวัติ, อีเมล์ pniwat2000@gmail.com , โทรศัพท์ 081-6601369, 044-311221 ติดต่อ: คุณpniwat2000, อีเมล์ pniwat2000@gmail.com , โทรศัพท์ 081-6601369, 044-311221 ติดต่อ: คุณนิวัิติ พวงชัยพฤกษ์, อีเมล์ pniwat2000@gmail.com , โทรศัพท์

11 ยังไม่ระบุ มีของ  ของใหม่

ไปยังร้านนี้

2010-01-02 13:32:10

แสดง 1-20 รายการ จาก 23 รายการ

ดูร้านที่ขายทั้งหมด


วิจารณ์สินค้า ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ความพึงพอใจโดยรวมจากสมาชิก CenterMart.NET ทั้งหมด สูงสุดคือ 5 ดาว คิดจาก 5 หัวข้อการประเมิน ให้ท่านเช็คภาพรวมได้ทันที

ความพอใจ จากสมาชิก
4


รายละเอียดการวิจารณ์
ความคุ้มราคา star
การใช้งาน star
ดีไซน์/รูปแบบ star
การพกพา star

วิจารณ์สินค้า

วิจารณ์ล่าสุด : บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย(ประเทศไทย) จำกัด ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

ขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน! ที่ให้ข้อมูลวิจารณ์สินค้า และที่ช่วยแนะนำข้อดี-ข้อเสียของสินค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการซื้อของสมาชิกท่านอื่น


คำเตือนจากเว็บไซต์

  • CenterMart.NET เป็นเพียงเว็บไซต์ที่เปรียบเทียบราคาและให้ข้อมูลสินค้าเท่านั้น ไม่ได้เป็นร้านค้าที่จำหน่ายจริง
  • ทางเว็บไซต์พยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ(ราคาหรือสเป็คเป็นต้น) แต่ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่า มีข้อมูลบางส่วนมีความผิดพลาดได้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล
  • ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเพี้ยนของรูปภาพสินค้าที่เกิดขึ้นได้
    กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย ก่อนทำการสั่งซื้อจริงๆ
  • ค่าส่งที่แสดงบนเว็บไซต์ อาจไม่ตรงกับค่าส่งที่ทางร้านค้าปรับปรุงล่าสุด กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้า ก่อนทำการสั่งซื้อจริง
  • ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ อาจไม่ตรงกับค่าส่งที่ทางร้านค้าปรับปรุงล่าสุด กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้า ก่อนทำการสั่งซื้อจริง
  • ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงการใช้บริการ
  • หากท่านพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลราคาสินค้าหรืออื่นๆ กรุณาติดต่อมาที่ ติดต่อเรา จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ข้อควรระวังเวลาซื้อของผ่านเน็ต

เช็คราคาสินค้า จากหมวดสินค้า
เช็คราคาสินค้าจาก CenterMart.NET